ธนาคารความรู้เรื่อง พื้นที่

พื้นที่ คือปริมาณของพื้นผิว พื้นผิวใดที่มีขอบเขตแน่นอนสามารถหาพื้นที่ได้หน่วยของการวัดพื้นที่คือตารางหน่วย

พื้นที่ 1 ตารางหน่วย

                                      1 หน่วย   

                                                        1หน่วย

รูปนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีความยาวด้านละ 1 หน่วย

ดังนั้นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี้มีพื้นที่ 1 ตารางหน่วย

ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยวัดความยาว

หน่วยวัดความยาวในระบบเมตริกมีความสัมพันธ์กันดังนี้

10 มิลลิเมตร เท่ากับ 1 เซนติเมตร

100 เซนติเมตร     เท่ากับ   1 เมตร

การหาพื้นที่เป็นตารางหน่วย

                                                      

 จากรูปที่กำหนดให้นี้ เมื่อนำกระดาษรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 1 ตารางหน่วยจำนวน 6 รูปมาปูบนรูปนี้ได้เต็มพอดี

ดังนั้น รูปนี้มีพื้นที่ 6 ตารางหน่วย

              

 หรือจากรูปที่กำหนดให้นี้ เมื่อแบ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 1 ตารางหน่วย จะได้ 6 รูปพอดี

ดังนั้น รูปนี้มีพื้นที่ 6 ตารางหน่วย

พื้นที่ 1 ตารางเซนติเมตร

                               1ซม.   

                                              1 ซม.

 รูปนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 1 เซนติเมตร

ดังนั้น รูปนี้มีพื้นที่ 1 ตารางเซนติเมตร

 การหาพื้นที่เป็นตารางเซนติเมตร

 

    รูปนี้เมื่อนำรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 1 ตารางเซนติเมตร มาปูจะได้ 5 รูปเต็มพอดี

ดังนั้น รูปนี้มีพื้นที่ 5 ตารางเซนติเมตร

การหาพื้นที่โดยประมาณ

              รูปบางรูปมีบางส่วนไม่เต็มหน่วย เราจึงต้องหาพื้นที่โดยประมาณ

              การหาพื้นที่โดยประมาณทำได้โดยนำพื้นที่ไม่เต็มหน่วยมารวมกับพื้นที่เต็มหน่วย

              การประมาณพื้นที่ของส่วนที่ไม่เต็มหน่วยมีหลักการดังนี้

1.พื้นที่เกินครึ่งตารางหน่วยนับเป็น 1 ตารางหน่วย

2.พื้นที่ไม่ถึงครึ่งตารางหน่วยไม่นับเป็น 1 ตารางหน่วย

แต่ให้นับเป็น 0 ตารางหน่วย

 พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

                                      3 ซม.                                                                                                                                                                                                                                                   

                                    5 ซม.

รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากรูปนี้กว้าง 3 เซนติเมตร ยาว 5 เซนติเมตร

เมื่อตีตารางขนาด 1 ตารางเซนติเมตร จะได้ 3 แถว แถวละ 5 ตารางเซนติเมตร

มีพื้นที่ 5+5+5 หรือ 3×5 เท่ากับ 15 ตารางเซนติเมตร

ดังนั้น พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก = ความกว้าง × ความยาว

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: